5.8 C
Bilecik
21 Ekim 2021
Ana SayfaBilecik HaberVali Şentürk Başkanlığında Kış Tedbiri Toplantısı

Vali Şentürk Başkanlığında Kış Tedbiri Toplantısı

Vali Şentürk Başkanlığında Kış Tedbiri Toplantısı; Kış mevsimi dolayısıyla Bilecik genelinde alınacak tedbirlerle ilgili Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı yapıldı.

Vali Şentürk, İl Afad ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, kış döneminde ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, ”Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele” toplantısında,  vatandaşların kış döneminde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamamaları için kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarının önemine değindi. 

Vatandaşların kış sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde hazırlanan plan ve program dahilinde çalışmalarını yürüteceğini belirten Vali Şentürk, ”Kış aylarında, kar yağışından dolayı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklarda, aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için önemli.” dedi.

Kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan sunumun ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

Vali Şentürk, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) incelemede bulunarak, merkezin çalışma düzeni hakkında bilgi aldı.

Alınan kararlar doğrultusunda, Meteoroloji Müdürlüğünden gelecek uyarılar doğrultusunda ilimizdeki tedbirlerin artırılmasını gerektiren durumlarda yapılacak çalışma esaslarını belirlemek üzere Sayın Valimiz veya uygun görecekleri Vali Yardımcısı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç duyulan yetkililerin katılımı ile İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanacak ve lüzum görülen hallerde kurum temsilcilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 7/24 çalışma esasına geçirilecek, tahmin edilen olayın son bulmasına müteakip olağan çalışma mesaisine dönülecektir.

İlgili kurumlarca; önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri vb. gibi etkilenebilecek alanlar il ve ilçe bazında tespit edilerek, alınan önlem ve hazırlıklar yeniden gözden geçirilecektir.

Karayolları ve İl Özel İdaresi, yetki alanlarında olan yol ağını gösterir güncel haritalarını ve karla mücadeleden sorumlu personel iletişim bilgilerini içeren Eylem Planlarını İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine göndereceklerdir. Müdahale edilecek yerin, yol ağı dışında veya sorumluluk alanı sınırında olması durumunda; yol ağına en yakın olan kurum tarafından olaya koordineli olarak müdahale edilecektir. Ana yolların açılmasının ardından tali yolların da açılması, tali yolun açılmasının aciliyeti bulunması durumunda ise, ana yolun açılmasını beklemeden önceliğin tali yola verilmesi sağlanacaktır.

Sürekli tedavi görenler (diyaliz, astım, koah, gebelik, kronik kalp hastalığı v.b.) sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespit edilerek, muhtemel acil durum öncesinde gerekli tedbirler alınacak; hastaneden eve veya evinden hastaneye nakli gerekenlerin listesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ve ilgili kurumlara gönderilecektir.

Acil durum süreci devam ederken, sağlık kuruluşu tarafından taburcu olmasına karar verilen hastaların ikamet yerleri dikkate alınarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordineli çalışılacak, özellikle köylerde ikamet eden hastaların taburcu süreleri tekrar gözden geçirilecek, konu İl Sağlık Müdürlüğünce resmi ve özel sağlık kuruluşlarına bildirilerek, gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Yol açma çalışmalarında, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi görevlileri tarafından yönlendirilen önceliklendirilmiş acil durum ihbarlarında, olaya yetki alanı gözetmeksizin ilgili kurumlarca zaman geçirilmeden müdahale edilecektir.

Valiliğimiz tarafından, yazılı ve görsel basın aracılığıyla, kar lastiği olmayan zincirsiz, takozsuz ve çekme halatı olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılar yapılacak; buna rağmen trafiğe çıkan araçlar uygun yerlerde bekletilecektir. Kolluk Kuvvetlerimizce özellikle ağır vasıtalarda tedbirsiz yola çıkanlar mutlaka uyarılacak, kar yağışının trafiği olumsuz etkilemeye başladığı andan itibaren, bu araçlar trafiğe devam ettirilmeyecek, uygun alanlarda bekletilecektir.

Mahsur kalma durumlarının önlenmesi için, yollar ulaşıma açılana kadar sorumluluk alanlarına göre Kaymakamlarımızın talimatı ve kolluk kuvvetlerimizin marifetiyle Karayolları, Belediyeler, İl-İlçe Özel İdaresinden alınacak bilgiler ışığında trafiğe kapalı yollara araç yönlendirilmeyecektir. 

Yolda uzun süre bekletileceklere veya mahsur kalanlara kumanya dağıtımı; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Kızılay tarafından yapılacak olup, Kızılay yetkilileri gerekli hazırlıklarını önceden yapacaklardır.

Yolda uzun süre bekletileceklere veya mahsur kalanlara battaniye gibi barınma malzemesi dağıtımı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılacak olup; ihtiyaç olması halinde barınma malzemeleri İl Özel İdaresi tarafından temin edilecektir.

Aşırı rüzgâr gibi elverişsiz hava şartlarında oluşabilecek soba zehirlenmelerine karşı gerekli duyurular; olumsuz meteorolojik uyarılar alınır alınmaz ilgili kurumların web siteleri; sosyal medya hesapları; belediye ve cami hoparlörleri; Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görsel ve yazılı basın vasıtasıyla vatandaşlarımıza duyurularak, bu tür olumsuzlukların önüne geçilecektir.

Yangınların en büyük nedeni baca tutuşmaları, gaz sızıntılarının bir nedeni de baca tıkanıklıkları olup, bunu önlemek için Belediyelerimiz tarafından katı yakıt tüketilen yerler için baca temizliklerinin yaptırılması sağlanacaktır. Öncelikle yaşlı, yalnız ve kimsesiz vatandaşlarımızın yaşadığı alanlar muhtarlar marifetiyle tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.

Çiftçiler, zirai don olaylarına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler ve medya aracılığı ile uyarılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Su muslukları, su sayaçları ve su pompalarının donmasını önlemek için soğuk havalarda Belediye Başkanlıkları tarafından vatandaşlar uygun vasıtalarla uyarılacaktır.

Belediye Başkanlıklarınca kış şartlarında sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınacak; evcil olmayan hayvanlar için ise ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile zaman zaman doğaya yem bırakılacaktır.

Kış tedbirleri kapsamında alınan tedbir ve uyarılarla ilgili olarak duyuru ve açıklamalar; yalnızca Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Haberleşmeyi ve enerji teminini aksatacak ve hastaları mağdur edebilecek uzun süreli elektrik kesintisine karşı; Osmangazi EDAŞ, muhabere hatlarındaki arızalar için Telekom İl Müdürlüğü ve GSM operatörlerindeki; arızlar için de ilimizdeki arıza bakım ekipleri tarafından arızalara kısa sürede müdahale edilecek; her kurumumuz ekip ve ekipmanlarını her an göreve hazır bulunduracaklardır. Arızaların büyük olması veya ön görülenden fazla zaman alması durumunda da, ilgili kurumca vatandaşlara en seri vasıtalarla bilgilendirme yapılacaktır.

Kış şartları nedeniyle İlimizde doğalgaz tüketimi artacağından AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (BEYGAZ) tarafından gelen arıza ihbarları değerlendirilerek gerekli müdahaleler hızlı bir şekilde yapılacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlimizde taşıma merkezli okul bilgilerini; öğrenci taşınan köy bilgileri ile öğrenci sayılarını ve yol güzergâhlarını gösterir ayrıntılı bilgileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine gönderecektir.

Meteorolojik uyarılar sonucu afet ve acil durumun devam ettiği; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin bütün birimleriyle faaliyet gösterdiği zamanlarda; tüm kurumlar yaptıkları çalışmalarla ilgili raporlarını; sabah saat 08:30 ve öğleden sonra saat 14:30 olmak üzere günde 2 kez Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin; 212 37 82 nolu faksına veya bilecikaadym@afad.gov.tr e-posta adresine gönderilecekler; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından birleştirilen bilgiler rapor halinde; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Valilik Makamına gönderilecektir. Vali Şentürk Başkanlığında Kış Tedbiri Toplantısı

İlgili kurumlar tarafından kış mevsiminde (Aralık-Mart ayları)) yapılan çalışmalar ile ilgili günlük raporlar hafta sonu gözetmeksizin her gün saat: 09.00’da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin; 212 37 82 nolu faksına veya bilecikaadym@afad.gov.tr e-posta adresine gönderilecek, gönderilen raporlar birleştirilerek Valilik Makamına tek rapor halinde sunulacaktır.(a)Meteoroloji Müdürlüğü; meteorolojik uyarı ve meteorolojik değerlendirme raporları ile kar yağışı olması halinde yağış miktarlarını gösterir bilgileri,(b)Karayolları 144. Şube Şefliği; sorumluluğundaki devlet ve il yollarının durumunu gösterir yol durum raporu ve karla mücadele ekibi araç durum bilgilerini;
(c)İl Özel İdaresi; sorumluluğundaki yolların durumunu gösterir kapalı köy yolu durum raporu ve karla mücadele ekibi araç durum bilgilerini;
(d)Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Bilecik İşletme Müdürlüğü; elektrik kesintilerini gösterir elektrik durum raporlarını;
(e)Bilecik Telekom İl Müdürlüğü; haberleşme kesintisini gösterir haberleşme durum raporlarını göndereceklerdir.

Kış mevsimi döneminde Kaymakamlıklar uygun göreceği birimlerinde; 7/24 saat esasına göre çalışacak İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturulacak ve yetkilendirilen personel bilgileri ve irtibat numaralarını içerir bilgileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine göndereceklerdir.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları sorumluluk alanlarındaki hizmet binalarında; gerekli kış tedbirlerini alacaklar ve hizmet bina çatılarının kardan dolayı çökme ihtimaline karşı temizliklerini yaptıracaklardır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kaymakamlıklarca; meri mevzuatlar ve ilgi genelge doğrultusunda gerekli tedbirler alınacak ve yapılacak çalışmalar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordineli yürütülecektir.

Kış mevsimindeki trafik tedbirleri ile ilgili çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olup; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordineli çalışılacaktır. – Vali Şentürk Başkanlığında Kış Tedbiri Toplantısı –Bilecik Dostları Haber

Bilecik Dostları
Bilecik Dostlarıhttps://www.bilecikdostlari.com/
Gazete, Sanat, Spor, Siyaset, Gündem, Güncel Haber. Size doğrudan "Bilecik"den en son haber ve video sunuyoruz.
İLGİLİ HABERLER

POPÜLER HABERLER

Yorumlar