16.4 C
Bilecik
27, 7, 2021
Ana SayfaBilecik HaberKent Konseyi Hakkında Yanlış Bilinenler!

Kent Konseyi Hakkında Yanlış Bilinenler!

Araştırma ve İnceleme Yazısı

Kent Konseyi Hakkında Yanlış Bilinenler! Kent Konseyi, halkın görüşlerini oluşturarak, önerilerini ve taleplerini belirleyerek, bir rapor halinde kent yöneticilerinin önüne koyar. 

İlimizde Kent Konseyi kurulurken fırtınalar koptu ve kopan fırtınalar koptuğu ile kaldı. Fırtınanın gürültüsü ve şiddeti bir çok çevreleri ciddi olarak heyecanlandırdı. Bu heyecanın arkasından gelen ise ise Kent Konseyi’nin ne olduğunu anlamayanların kopardıkları gürültünün arkasından fırtınayı unuttuklarıdır.

Kent Konseyi bu kopan fırtınaların arasında belirli zamanlarda ilde yerini zaman zaman almaya başladı. Belirli zamanlarda yer almasını sağlayan hareketler Kent Konseyi için önemli ve olumlu gelişmedir.

Kent Konseylerinde yanlış bilinen bir gerçek şudur. Kent Konseyin bilinen geleneksel örgütler gibi herşeyin Kent Konseyi Başkanı ne derse o olur anlayışıdır. Bu yanlış bilinen konu tam olarak doğrusunu yazmaya çalışacağım. 

Kent Konseyleri Genel Kuruldan sonra Başkan ve Yürütme kurulunun geldiği iki önemli ayrı organıdır. Bu iki organın görevlerinin sınırlı olması kitleler için sorun teşkil etmektedir. Geleneksel örgütlü yapılarda (dernekler, sendikalar, partiler ve bazı bünyelerde kurulan odalar gibi) buralarda başkan ne derse o olur mantığı vardır. Geleneksel örgütlü yapılarda görülen bu durum Kent Konseyi başkanları içinde aynı olduğu mantığı hakim.

Şimdi bir çoğunuzun aklına şu gelecek Kent Konseyi Başkanı önemsiz birimidir?  Hayır önemsiz değildir, geleneksel örgütlerden farklı bir yapıya sahiptır. Görev ve işlevi geleneksel örgütlerden çok farklıdır. 

Geleneksel örgüt yapılanmaların dan farklı olarak işleyen Kent Konseylerinde dikkat çeken konu üzerinde duralım.

Kent Konseyi Başkanı kimdir?

Kent Konseyi Başkanı genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık eder. Akabinde bu kurullar da alınan kararları Belediye Meclisine sunar. Kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ve ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmeler Kent Konseyini temsil eder.

Başkanın kendisi de dahil olmak üzere kent konseyinin yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlamakla görevlidir.

Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kent Konseyi Başkanı Kent Konseyidir, düşüncesinde olunmaması ve bu yanlış bilinenden kurtulmak gerektiğidir.

KENT KONSEYİ adındanda anlaşılacağı üzere bir danışma ‘DANIŞMA’ organıdır. Bu konsey 10 Kamu kurumu, Vali, Belediye Başkanı, Muhtarlar, Partiler, Üniversiteler, Dernekler, Odalar, Sendikalar ve Vakıflardan birer temsilcinin katılımıyla oluşmuştur. Kent Konseyi denildiğinde akla gelecek az önce saydığım birer temsilcinin oluşturduğu yapı akıllara gelmelidir.

Kent Konseyi Başkanı; kent konseyi değildir, Kent Konseyinin oluşturmuş olduğu temsilcilerin başkanıdır.

Kent konseyi yılda en az 3 kez bir araya geldiği Genel Kurul Toplantılarına başkanlık eder. Genel kurul yani Kent Konseyi bu toplantılarda bir karar aldığı zaman Başkanın görevi bu kararları kente taşımakla ilk adımı atar. Bu alınan kararların etrafında oluşacak aktivitelere ve düşüncelere yanıt verir, açıklamalarda bulunur. Kent Konseyi başkanı kişisel fikirlerini söyleyemez. “Ben bu şehirde böyle istiyorum diyerek iş yapamaz ve ben böyle istiyorum diyemez.” Kent Konseyi kentide yönetemez.

Kent konseyi halkın taleplerini, görüşlerini, öneri ve taleplerini belirleyerek bir rapor halinde  kent yöneticilerinin önüne koyar. Yöneticiler bu raporu inceler ve uygular uygulamaz bu konu tamamen yönetici kurumların sorumluluğudur.

Kent Konseylerinde Raporlar Nasıl Hazırlanır?

Bir örnek: “Bilecik İlini Tanıtımında Basının Yetersizliği” ve bu konuyla ilgili olarak birkaç vatandaş, ya da bir grup, ya da bir kurum, ya da Kent Konseyi meclislerinden biri veya Kent Konseyi Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Genel Kurulu, “bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmalı-yapılırsa iyi olur” diye bir talep ya da karar alındı. 

 • Bununla ilgili çalışma yapmak üzere bir Çalışma Grubu kurulur. 
 • Bu çok basittir. Çalışma grubu, amacını, hedefini belirler ve çalışmaya başlar.
 • Öncelikle bu çalışmanın içinde yer alması gerek kurum, kuruluş, uzmanlıklar ve ilgili kişiler kimlerdir, belirlenir. 
 • Konuyla ilgili olabilecekleri mümkün olduğu ölçüde çalışmaya katmaya özen gösterilir.
 • Üniversite mutlaka olmalıdır bu çalışmaların içinde. Belediye, Valilik kurumları, Konuyla ilgili müdürlükler, eğitimciler alanında yeterliliğe sahip uzman kişiler vb. Bunlar belirlenip, davetleri çıkartılır ve Çalışma Grubu böylelikle oluşmuş olur. 
 • Bundan sonra Çalışma Grubu oluşturacakları iş planları ve programlarına göre çalışmaya başlarlar. 
 • Bu süreçte Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanı ile sekretarya Çalışma grubunun taleplerini karşılayacak destekleri sağlarlar.
 • Çalışma grubu konuyla ilgili durum tespitlerini yapar, sorunları belirler. 
 • Çözümleri ve önerilerini de içeren bir rapor hazırlar. 
 • Çalışma Grubunun bu raporu Kent Konseyi’nin yürütme kurulunda görüşülür ve Çalışma Grubunun sunduğu haliyle Yürütme Kurulu tarafından Genel Kurul’a götürülür.
 • Rapor, genel kurulda görüşülmeden önce özeti bütün genel kurul üyelerine genel kurul davet yazısıyla birlikte gönderilir. Varsa önerileri beklenir. 
 • Daha sonra Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında rapor Çalışma Grubu tarafından sunulur ve görüşülür. 
 • Sonunda da rapor oylanır. Kabul edilen rapor Kent Konseyi başkanı tarafından belediye meclisinin ilk toplantısında görüşülmek üzere sunulur. 
 • Ayrıca ilgili olan bütün kurum ve kuruluşlara da rapor gönderilir. Bu aşamadan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanı bu raporun akıbetini, Çalışma grubuyla birlikte takip eder. 
 • Uygulanmayla ilgili bilgileri kentliyle paylaşır.  
 • Ana hatlarıyla Kent Konseyinin yapısal işleyişi budur. 
 • Çalışma grupları yoluyla, dernekler, odalar, sendikalar, kurumlar sürecin içinde yer alırlar. 
Esas olan ilgili bütün kurumların bu süreçlerin içinde yer almalarını sağlamaktır.

Bir başka deyişle “katılım” Kent Konseyinin olmazsa olmazıdır. Özellikle de Çalışma gruplarında ve meclislerin çalışmalarında çoğulcu katılım ve demokratik müzakerelerden oluşmuş bir çalışma ortamının oluşturulması, sonuçlardan herkesin memnun olacağı ve kendini bulacağı bir imkân olmaktadır. Böylesi çalışma ortamları, el birlikleri kentin huzuruna da yansıyacaktır.

Farklılıklarıyla, herhangi bir ayrım yapmadan, bilgileri, becerileri ve uzmanlıkları ya da gönüllülükleriyle insanların kentleri için bir şey yapmak adına çalışmalarını çok önemlidir.

Bu çalışmalara katılanlar para alıyor mu? Kent Konsey Başkanı Para Alıyor mu? Bütçe ya da kaynaklar nereden geliyor?

 • Çalışma grupları, meclislerin yürütme kurulu üyeleri, Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu ve Başkanı tamamıyla gönüllüdür. 
 • Herhangi bir ad altında bir para verilmiyor kimseye. 
 • Çalışmalarla ilgili gerekli olan bütün harcamalar karşılanıyor. Mal, malzeme, hizmet, yol, konaklama gibi giderler belgeli olarak bütçeden karşılanıyor. 
 • Kent Konseyi ofisinde çalışan sekretarya maaş alır. 
 • Çalışma ofisleri ile  mahalle meclisleri bina kiraları vardır. Bütçe belediye tarafından ayrılır. 
 • Başka herhangi bir yerden para almaz. 
 • Herhangi bir ulusal veya uluslararası projelere girmez, ortak olmaz. Bu tarz projeler için dernekleri bilgilendirir, onların kaynak almalarını ve yapmalarını teşvik eder. O tarz projelerinde yönetmelik çerçevesinde derneklere destek olur, Kent Konseyinin önemli görevlerinden birisi de, Sivil Toplum Kuruluşlarının yapabilirliklerini, güçlenmesini desteklemektir. 
 • Bütçelerin de, Haziran ayında bir sonraki yıl için faaliyet programları çerçevesinde, belediye bütçe kullanma usul ve esaslarına uygun olarak hazırlayarak belediyeye verir. Belediye meclisi de bütçe talebini genellikle bir miktar keserek belirler ve onaylar. Kent Konseyi de bu bütçe faaliyet planlarına göre çalışmalarını yapar. 
 • Bütün bu bütçe harcamaları ve personelden Kent Konseyi Genel Sekreteri sorumludur ve yetkilisi odur. Genel Sekreter de yönetmelik gereği belediye tarafından atanır. Kent Konseyi Hakkında Yanlış Bilinenler!Bilecik Dostları Haber Kent Konseyi Hakkında Yanlış Bilinenler!
Ümit Bayırhttps://www.bilecikdostlari.com
Şair, Yazar, Bilgisayar Teknisyeni, Bilecik Dostları Haber Sitesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
İLGİLİ MAKALELER
spot_img

EN POPÜLER

Son Yorumlar