23.7 C
Bilecik
19 Eylül 2021
Ana SayfaBilecik Haberİnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinden Kesilecek Vergi için Tebliğ Yayınlandı

İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinden Kesilecek Vergi için Tebliğ Yayınlandı

İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinden Kesilecek Vergi için Tebliğ Yayınlandı; Dijital reklam harcamalarında vergi kesintisi yapılacağına dair hükümleri içeren 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kararname ile dijital ortamda reklam yayınlayanlara ve reklamın yayınlanmasına aracılık edenlere yapılacak ödemelerden %15 vergi kesintisi yapılacağı belirlenmişti.

Yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. Maddeleri kapsamında yapılacak vergi kesintilerine “İnternet ortamında reklam yayınlayan ve aracılık edenlere yapılan ödemeler” ibaresi de eklenmişti.

15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, söz konusu düzenlemenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır[1].

Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya İnternet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden;

  • Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca %15,
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca %0,
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca %15

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Tebliğin sonunda uygulamanın nasıl yapılacağına dair bir örnek de verilmiştir,

Özetle bu Tebliğ ile İnternet reklam bedeli ödemelerinde %15 gelir vergisi stopaj ödemesi yapılacaktır.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre “dar mükellef” olan kuruluşlar yeni düzenlemeye farklı yaklaşımlar göstermiştir. Bu bağlamda Facebook ve Instagram vergi kesintisini karşılamayı kabul ederken, Google aynı yaklaşımı göstermemiştir. Google’ın Türkiye’deki pazar hakimiyeti nedeniyle reklam verenlerin bu mecradan vazgeçmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla söz konusu vergi ödemesini karşılamak isteyen reklam verenlerin diğer mecralarda ve ağırlıklı olarak yerli yayıncılarda harcayacakları bütçelerde kısıntıya gitmeleri beklenmektedir. Arama motoru pazarlamasının hacmini de dikkate aldığımızda yurt dışına giden parada fazla bir değişiklik olmayacağı gibi, yerli yayıncıların gelirlerinde de düşüş olacaktır.

TAM MÜKELLEFİYET

Kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecektir.

DAR MÜKELLEFİYET

Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecektir.

VERGİ KESİNTİSİ YAPACAKLAR

İnternet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu mevcuttur. Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacaktır.

VERGİ ORANLARI

Tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlenmiştir.

Tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir.

Yani internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında stopaj yapılacaktır.İlgili Haber  2018’de mobil reklam harcamaları bir buçuk milyar lirayı aştı

VERGİ KESİNTİ UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Uygulamada eğer stopaj kapsamına giren reklam hizmeti alındıysa yapılacak işlem reklam bedelinin hesaplanmasının ardından yüzde 15 kesinti yapılarak reklam ödemesinin reklam hizmeti verene yapılması ve hesaplanan kesintinin aylık veya 3 aylık muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödeme yapılması şeklinde olacaktır. Aynı şekilde bu kapsama girip kesinti yapılmayacak yani kesinti oranı yüzde 0 olacak ödemeler de Muhtasar Beyannamede belirtilecektir.

TİCARETTE HAKİM TARAFIN REKLAM HİZMETİ VEREN OLUP YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAYAN YURT DIŞI FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER NE OLACAK?

Örneğin; Google’dan reklam hizmeti alan bir firma toplam reklam bedeli 1.000 TL olsun. Normal şartlarda 1.000 TL ödeme yapmayıp yüzde 15 stopaj hesaplayarak 150 TL beyan edip vergi olarak ödeyecek geriye kalan 850 TL’yi Google firmasına ödeme yapacaktır.

Fakat Google ile olan ticaret ilişkisinde reklam alan hakim taraf olmadığından ve Google tarafından da böyle bir hesaplama yapılmadığından Google 1.000 TL alacağını tahsil etmektedir. Her ne kadar reklam veren firma Google firmasına 1.000 TL ödese de şu anki durumda stopaj hesaplayıp vergi ödemelidir. Bu durumda reklam hizmeti alan firma vergiyi kendi üstlenerek 1.176,47 TL reklam bedeli hesaplayıp 176,47 TL vergi stopaj ödemesi yapacaktır. Bu durumda reklam hizmeti alımı yüzde 17,64 daha maliyetli olacaktır.

[1] KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17)

İnternet Ortamında Reklam Hizmetlerinden Kesilecek Vergi için Tebliğ Yayınlandı – Bilecik Dostları Haber

Bilecik Dostları
Bilecik Dostlarıhttps://www.bilecikdostlari.com/
Gazete, Sanat, Spor, Siyaset, Gündem, Güncel Haber. Size doğrudan "Bilecik"den en son haber ve video sunuyoruz.
İLGİLİ HABERLER

POPÜLER HABERLER

Yorumlar