Emlak Vergisi Nedir?

Emlak Vergileri Ne Zaman Ödenir?; Emlak vergisi, tüm taşınmazlardan senelik olarak alınan vergiye verilen isimdir. 1986 senesinden beri belediyeler tarafınca tahsil edilen emlak vergisi, mülk sahibi vatandaşlar tarafından her yıl düzenli olarak ödenmek durumundadır. Zaman zaman servet vergisi olarak da anılan emlak vergisinin, bina vergisi ve arazi vergisi olarak iki türü bulunmaktadır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan yapıların hepsi, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak Bina Vergisine tabidir. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde konumlanan tüm arsa ve araziler aynı kanunun hükümlerine dayanarak arazi vergisine tabi tutulmaktadır.

Kimler Emlak Vergisi Öder?

Taşınmaz mala ait bir tapuda adı geçen şahıs ya da şahısların Emlak Vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ülkemizde çok sayıda bulunan tapusuz gayrimenkuller söz konusu olduğunda ise, noterde düzenlenen bir senet ya da sözleşme imzalanmalıdır. Bu tip bir evraka imza atıldığı gün vergi yükümlülüğü başlamış olur.

Bir taşınmaza miras yoluyla sahip olan şahıslar için de benzer bir süreç söz konusudur. Bir vasiyetnamede isminizin yer alması vergi yükümlülüğü altına girmeniz anlamına gelmemekle beraber, taşınmaz malın sahibinin hayatını kaybettiği tarihten itibaren vergi yükümlülüğü başlar. Bir taşınmaz malın birden fazla şahsa miras kaldığı durumlarda ise, söz konusu şahıslar vergi tutarını her sene eşit olarak bölüşmekle mükelleftir. Emlak Vergisi Nedir?

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak vergisi, servete dayalı olarak arsa, arazi ve binalarla ilgili tahsil edilen bir vergidir. Taşınmaz malın özelliklerine bağlı olarak farklı kriterler söz konusu olur ve farklı miktarda ücret ödenir. Hesap kriterlerine ve gayrimenkulün özelliklerine göre hesap yapılmasının arından şahsın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi tutarı belli olur. Bedel, taşınmaz malın resmi değerine dayanarak hesaplanmaktadır. Konut türüne bağlı olarak evin değeri üstünden, büyük şehir belediyelerinde 1000’de 2, belediyelerde binde 1 şeklinde hesaplanır.

Peki emlak vergisi nasıl ödenir?

Şahsın ödemekle yükümlü olduğu yıllık emlak vergisi bedeli tek seferde veya iki taksit halinde ödenebilir.  İlk taksit mayıs ayı boyunca,ikinci taksit kasım ayı boyuca ödenebilir.

2019 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak. İlk taksit ödemeleri 3 ay sürecek. Böylece ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.

2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?Emlak vergisini ödemenin birkaç yolu bulunmaktadır. 

1. Gayrimenkulün Bağlı Bulunduğu Belediyeye Ödeme Yapma
2. Taşınmaz Malın Bağlı Bulunduğu Belediyenin Hesabı Olan Bankaların Şubelerinde Ödeme Yapma
3. e-Devlet Kapısını Kullanarak Ödeme Yapma
4. PTT Yoluyla Ödeme Yapma
5. Bankalardan Ödeme Yapma
6.Gelir İdaresi Başkanlığı (Gib) Sayfasından Ödeme Yapma

Emlak Vergisi Ödemekten Muaf Olanlar

Geliri olmadığını beyan eden kişiler, sadece sosyal güvenlik kurumundan aylık alanlar, gaziler, engelliler, şehit, dul ve yetimlerin brüt 200 mk yi geçmemek şartı ile sahip oldukları evleri için herhangi bir emlak vergisi ödememeleri belirtilmiştir. Emlak Vergileri Ne Zaman Ödenir?– Bilecik Dostları Haber