10.7 C
Bilecik
24 Eylül 2021
Ana SayfaBilecik HaberBaşkan Şahin Su Katılma Payları için ne düşünüyor

Başkan Şahin Su Katılma Payları için ne düşünüyor

Başkan Şahin Su Katılma Payları için ne düşünüyor; Geçen yıl vergi döneminde çoğumuz hatırlarız! Gayrimenkul sahibi su abonelerine yönelik katkı payı uygulaması getirilmiş olup ve halkın büyük çoğunluğunun tepkisine neden olan bu su katkı payları; Gayrimenkul sahiplerine tebligat yoluyla tebliğ edilmek suretiyle 2018 de su katkı payları aşağıda vereceğim gerekçelerle halktan toplanmıştır.

Mevcut dönemde yapılan Belediyenin açıklaması

Belediyemizin Sayıştay Başkanlığınca yapılan rutin denetimlerinde, Su tesisleri alt yapı çalışmaları ile ilgili yapılan faaliyetlere ilişkin işlemler, 20.10.2016 Tarih ve 2016/151 Sayılı Denetim Raporunda sorguya alınarak; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 88. Maddesinde bulunan ‘’Belediyelerce ve Belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekilde su tesisleri yapılması halinde dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su tesisleri harcama Katılma Payı alınır’’; hükmüne istinaden bu hizmetlerden yararlananlardan tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Belediyemizin Sayıştay Başkanlığınca yapılan rutin denetimlerinde, Su tesisleri alt yapı çalışmaları ile ilgili yapılan faaliyetlere ilişkin işlemler; 20.10.2016 Tarih ve 2016/151 Sayılı Denetim Raporunda sorguya alınarak, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 88. Maddesinde bulunan ‘’Belediyelerce ve Belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekilde su tesisleri yapılması halinde dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su tesisleri harcama Katılma Payı alınır’’; hükmüne istinaden bu hizmetlerden yararlananlardan tahsil edilmesi gerektiği bildirildiği açıklanarak tahsilat yoluna gidilmişti.

Gayrimenkul sahiplerince verilen emlak beyanları, sahip olunan taşınmazın niteliği, (arsa, mesken, işyeri ve birden fazla gayri menkul olması) metrekaresi; bulunduğu yer (mahalle, cadde sokak), kat irtifakı veya kat mülkiyet durumunda olması gibi taşınmazın emlak rayiç değerinin hesaplanmasına esas teşkil eden; unsurların birlikte değerlendirilmesi sonucu oluşan emlak rayiç değerinin yüzde 2’si geçmeyecek şekilde hesaplamalar yapılarak; Gayrimenkul sahiplerine tebligatlar ulaştırılarak 2018 Emlak vergisi döneminde tahsilat yoluna gidilmişti.

O dönemde yapılan açıklamalardan önemli noktalardan bir taneside 20 kadar ile sorgunun yazılması idi.
Harcamalara Katılma Paylarının Yasal Dayanağı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunudur. Aynı denetim döneminde belediyemizce tespit ettiğimiz 20 civarında il belediyesine Sayıştay Başkanlığınca konu ile ilgili sorgu yazılmıştır.

Şimdi Sayın Belediye Başkanımız Sayın Semih Şahin’den; bu konu hakkında nasıl bir çalışma yürüteceğini ve halktan alınan bu katkı paylarına ilişkin içinde bulunduğumuz; bu ekonomik sıkıntıları biz halk için hangi açıdan ele alacağız. Gayrimenkul sahiplerine yüklenen bu su katkı payının kaldırılmasına ilişkin çalışmalarını yaparak ödemekte güçlük çektiğimiz vergiler; her kesimi olmasa da büyük bir kesimi sıkıntıya soktuğunu da kendisine hatırlatmak istiyorum. Ve gereğini yaparak bu soruna bir çözüm getirmesi dileğimizdir. Başkan Şahin Su Katılma Payları için ne düşünüyor – Bilecik Dostları Haber

Bilecik Dostları
Bilecik Dostlarıhttps://www.bilecikdostlari.com/
Gazete, Sanat, Spor, Siyaset, Gündem, Güncel Haber. Size doğrudan "Bilecik"den en son haber ve video sunuyoruz.
İLGİLİ HABERLER

POPÜLER HABERLER

Yorumlar